Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti

Description: Description: Description: Description: Description: D:\site\index_02.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\site\index_03.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\site\index_04.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\site\index_05.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\site\index_06.jpg

 

ADMITERE

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\site\butoane\btn_str_org.jpgDescription: Description: Description: Description: Description: D:\site\butoane\btn_org_std.jpgDescription: Description: Description: Description: Description: D:\site\butoane\btn_cercetare.jpgDescription: Description: Description: Description: Description: D:\site\butoane\btn_publicatii.jpgDescription: Description: Description: Description: Description: D:\site\butoane\btn_manifestari_stii.jpgDescription: Description: Description: Description: Description: D:\site\butoane\btn_practica.jpgDescription: Description: Description: Description: Description: D:\site\butoane\btn_studenti.jpgDescription: Description: Description: Description: Description: D:\site\butoane\btn_schimburi_internat.jpgDescription: Description: Description: Description: Description: D:\site\butoane\btn_admitere.jpgDescription: Description: Description: Description: Description: D:\site\butoane\btn_orar_studenti.jpgDescription: Description: Description: Description: Description: D:\site\butoane\btn_licenta.jpgDescription: Description: Description: Description: Description: D:\site\butoane\btn_informatii.jpgDescription: Description: Description: Description: Description: D:\site\butoane\btn_biblioteca.jpg

 

Description: Description: Description: Description: Description: trafic rankingStatistici web

 Propuneri admitere 2015

 

Program admitere

 

LICENȚĂ 2015

- sesiunea iulie 2015 –

New-28.07.2015

Lista candidaților admiși după confirmări

(28.07.2015)

 

BUGET

- Geografia Turismului

- Geografie

- Cartografie

- Planificare teritorială

- Hidrologie și Meteorologie

- Geografia Mediului

- Geografia Turismului – pentru cetățenii din Republica Moldova

- Geografia Mediului – pentru cetățenii de etnie rromă

- Geografia Turismului – pentru cetățenii de etnie rromă

- Geografie – pentru cetățenii de etnie rromă

- Geografia Turismului – Călimănești

- Geografia Turismului – Drobeta Tr. Severin

- Planificare teritorială – Drobeta Tr. Severin

 

TAXĂ

- Geografia Turismului

- Geografie

- Cartografie

- Planificare teritorială

- Hidrologie și Meteorologie

- Geografia Mediului

- Geografia Turismului ID

- Geografie ID

 

Lista candidaților în așteptare

 

Anunț confirmări și retrageri 29/30 iulie 2015

Program secretariat confirmări/retrageri/lista de așteptări

 

New-23.07.2015

Listele candidaților admiși – studii universiatre de licență – sesiunea iulie 2015

 

BUGET

- Geografie

- Geografia Turismului

- Cartografie

- Planificare teritorială

- Hidrologie și Meteorologie

- Geografia Mediului

- Geografia Turismului – pentru cetățenii de etnie rromă

- Geografia Mediului - pentru cetățenii de etnie rromă

- Geografie - pentru cetățenii de etnie rromă

- Geografia Turismului – pentru cetățenii din Republica Moldova

- Geografia Turismului – Călimănești

- Geografia Turismului – Dr. Tr. Severin

- Planificare teritorială – Dr. Tr. Severin

TAXĂ

- Geografie

- Geografia Turismului

- Cartografie

- Planificare teritorială

- Hidrologie și Meteorologie

- Geografia Mediului

- Geografia Turismului ID

- Geografie ID

 

Lista candidaților în așteptare

Lista candidaților respinși

 

Formulare și anunțuri pentru confirmări și retrageri

- Anunț confirmări și retrageri

- Declarație admis

- Fișă tip confirmare loc

- Fișă repartizare – glisare

- Fișă retragere – admis

- Fișă retragere – respins

Machetă înscrieri 18 iulie 2015

- Licență

 

Rezultat contestații la scrisoarea de motivație

 

Rezultate scrisoarea de motivație

Rezultate scrisoarea de motivație – filiale

 

Anunț contestații licență

 

 

- Licență

- Master

- Doctorat

 

Admitere studii universitare de licență

 

- Acte necesare înscriere

- Metodologia de admitere

- Pliant licență

- Scrisoare de motivație

 

 

 

. . .

MASTER 2015

- sesiunea iulie 2015 –

 

Sesiune admitere master

Septembrie 2015

 

New - 29.07.2015

Rezultate finale admitere master

 

- Climatologie și resurse de apă

- Evaluarea integrată a stării mediului

- Geografie aplicată și dezvoltare regională

- Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru

- Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate

- Managementul resurselor și activităților turistice

- Planificare teritorială și managementul localităților urbane și rurale

- Sisteme informaționale geografice

 

 

New - 29.07.2015

Lista candidaților admiși pe locurile bugetate – master

 

- Managementul resurselor și activităților turistice

- Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate

- Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru

- Sisteme informaționale geografice

- Planificare teritorială și managementul localităților urbane și rurale

- Geografie aplicată și dezvoltare regională

- Climatologie și resurse de apă

- Evaluarea integrată a stării mediului

 

New-28.07.2015

Centralizator confirmări-retrageri

 

New-24.07.2015

Listele candidaților admiși – studii universitare de master – sesiunea iulie 2015

 

BUGET

- Managementul resurselor și activităților turistice

- Evaluarea integrată a stării mediului

- Sisteme informaționale geografice

- Geografie aplicată și dezvoltare regională

- Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru

- Planificare teritorială și managementul localităților urbane și rurale

- Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate

- Climatologie și resurse de apă

 

RESPINȘI

- Managementul resurselor și activităților turistice

- Evaluarea integrată a stării mediului

- Sisteme informaționale geografice

- Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate

- Climatologie și resurse de apă

 

Lista candidaților în așteptare care pot ocupa un loc bugetat

- Evaluarea integrată a stării mediului

 

Formulare și anunțuri pentru confirmări și retrageri

- Anunț confirmări și retrageri

- Fișă tip confirmare admis

- Fișă tip retragere admis

- Fișă tip retragere respins

- Program secretariat confirmări - retrageri

 

Rezultate admitere master

 

- Managementul resurselor și activităților turistice

- Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate

- Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru

- Climatologie și resurse de apă

- Geografie aplicată și dezvoltare regională

- Sisteme informaționale geografice

- Evaluarea integrată a stării mediului

- Planificare teritorială și managementul localităților urbane și rurale

 

Anunț contestații master

Formular contestație master

 

Calendar admitere studii universitare de master

Repartizare săli examen master

 

Machetă înscrieri 18 iulie 2015

- Master

 

 

Admitere studii universitare de master

 

- Acte necesare înscriere

- Metodologia de admitere

- Pliant master

- Calendar admitere master

-Repartizare

 săli examen master

Tematică admitere master 2015

- Gestiunea spațiului turistic

- Managementul activităților turistice

- Planificare teritorială

- Geomorfologie

- Mediu

- Climatologie

- GIS

- GADR

. . .

DOCTORAT 2015

- sesiunea septembrie 2015 –

- Înscrieri și acte necesare admitere

- Metodologie admitere

- Repartiție locuri disponibile

- Tematică

. . .

ADMITERE 2014

ADMITERE 2013

ADMITERE 2012