Home - Bibliotecă

 

BIBLIOTECĂ

 

 

Program general al bibliotecii: new (01.10.2019)

  - Secţia Geografie

 

Sala de lectură

Centrul de împrumut

Eliberare permise

Luni, Marţi

8 00 - 19 00

9 00 - 17 00

9 00 - 15 00

  Miercuri

12 00 - 17 00

12 00 - 15 00

Joi

9 00 - 17 00

9 00 - 15 00

Vineri

9 00 - 14 00

9 00 - 13 00

Sâmbată

8 30 - 14 00

Închis

 

 Secţia Geologie - s-a redeschis la 01.10.2019

 

Catalogul on-line al bibliotecii se regăseşte în catalogul general al BCU ”Carol I” din Bucureşti:

-http://cacheprod.bcub.ro/webopac/Vubis.csp sau pe site-ul BCU ”Carol I” la adresa: www.bcub.ro prin accesarea butonului Cataloage

 

Consultaţi bazele de date ştiinţifice disponibile în Complexul BCU„Carol I” din Bucureşti prin proiectul ANELIS

 Accesați literatura științifică și de cercetare prin consultarea bazelor de date periodice și cărți electronice disponibile prin intermediul AnelisPlus la adresa: www.aneliplus.ro sau de pe site-ul BCU ”Carol I” la adresa: www.bcub.ro.

 

 Pentru obţinerea unui permis de biblioteca sunt necesare:

carnetul de student vizat pe anul în curs;

cartea de identitate;

taxa de înscriere sau viză;

plic şi două timbre poştale.

 

Structura bibliotecii:

 - 2 sali de lectură cu acces direct la colecţii (Secţia Geografie): 80 de locuri, 12.000 volume în acces direct;

2 centre de imprumut: 1 centru de imprumut informatizat (Secţia Geografie), 1 centru de imprumut cu activitate mixtă (Sectia Geologie).

 

Colecţii: 51.046 volume la 01.10.2019

Biblioteca deţine colecţii valoroase de documente (cărţi, publicaţii seriale, atlase, hărţi, CD-uri) din domeniile: Geografie fizică, Geomorfologie, Pedologie, Meteorologie, Hidrologie, Geografie umană, Geografie economică, Geografie regională, Ecologie, Geografia mediului, Geografia turismului, Geografie rurală, Geografie urbană, Cartografie, Cadastru, Climatologie, Geologie generală, Geologie inginerească, Geofizică, Geopolitică, Limbi străine, Mineralogie, Paleontologie, Zăcăminte, Palinologie, Geologie structurală.

 

Servicii oferite de bibliotecă:

- consultare cataloage (informatizate si tradiţionale) şi a bazelor de date româneşti şi străine la care BCU Carol I are abonament,  în scopul regăsirii, identificării şi localizarii informaţiilor şi documentelor;

- asistenţă de specialitate, consultaţii de iniţiere pentru  regăsirea informaţiilor;

eliberare permis de bibliotecă;

consultare documente în sălile de lectură;

oferire documente pentru împrumut la domiciliu;

transmitere solicitări de împrumut naţional şi internaţional;

elaborare bibliografii la cerere;

scanare imagini, hărţi;

furnizare referinţe bibliografice prin e-mail, deziderate on-line;

informare lunară cadre didactice, cercetători, doctoranzi asupra publicaţiilor nou achiziţionate.

 

Alte biblioteci:

- Biblioteca Nationala a Romaniei: www.bibnat.ro

- Biblioteca Centrala Unibversitara: www.bcub.ro

- Biblioteca Academiei Romane: www.bar.acad.ro

- Consiliul Britanic: www.britishcouncil.ro

- Virtual Library: www.vlib.org

- Librarian's Index on the Net: www.lii.org

- Publicaţii academice: www.ingenta.com

 

Informatii referitoare la biblioteca și servicii oferite o puteţi contacta pe Dna. Ing. Anca Marina Calin la adresa:anca@univ.bcub.ro.