Bine ați venit


Departamentul de Geomorfologie-Pedologie-Geomatică are o veche tradiţie, ea preluând activităţile fostei catedre de Geografie Fizică, la conducerea căreia a fost numit marele geomorfolog George Vâlsan în 1920. 

Departamentul are colaborări ştiinţifice şi didactice cu instituţii şi departamente similare din: Franţa, Italia, Elveţia, Grecia, Algeria, Turcia, Polonia, Cehia. Membri departamentului participă cu regularitate la congrese, conferinţe şi simpozioane internaţionale, unele cadre didactice fiind profesori invitaţi ai unor importante universităţi străine.

Absolvenţii studiilor de masterat care optează pentru latura de cercetare a programului masteral pot lucra în laboratoarele diferitelor instituţii: Institutul de Geografie al Academiei Române (geograf), Institutul Naţional pentru Pedologie şi Agrochimie (pedolog), geografi cu studii superioare la instituţii care în activitate utilizează sub diferite aspecte analiza teritoriului.

Masterul de Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru

Are ca principale obiective: studierea proceselor, formelor şi funcţiilor ce definesc sistemele de versant, de albie şi pe ansamblu morfohidrografice; abordarea teoretica şi metodologică a fenomenelor naturale şi antropice care induc dezechilibre (locale şi regionale), inclusiv datorate modificărilor survenite la nivel global; însuşirea tehnicii GIS în abordarea dinamicii actuale, a metodelor moderne de cercetare în cabinet şi teren; studierea factorilor cauzali, tipurilor şi efectelor degradării solurilor, a modalităţilor de protecţie şi ameliorare a acestora; însuşirea metodologiei de evaluare a terenurilor agricole pentru diferite scopuri; însuşirea cunoştinţelor privind etapele de proiectare şi implementare a unui program prin SIG (Sisteme Informaţionale Geografice); cunoaşterea conţinutului hărţilor şi documentelor cadastrale, a legislaţiei referitoare la activităţile de cadastru; formarea de deprinderi în evaluarea proprietăţilor şi folosirea acesteia în administraţie; însuşirea unor sisteme care utilizează datele geospaţiale denumite INSPIRE (Infrastructura de date spaţiale) şi formarea deprinderilor de clasificare şi standardizare a datelor de poziţie şi a celor tematice.


Masterul Sisteme Informaționale Geografice

Competente generale: Programul de master va dezvolta competențe în domeniul sistemelor informaționale geografice și a sistemelor de calcul prin dezvoltarea capacităților de analiză, interogare și afișare a site-urilor de date complexe. De asemenea, se urmărește dezvoltarea abilităților de cercetare ştiinţifica, de coordonare și colaborare în vederea dezvoltării proiectelor complexe, de comunicare a rezultatelor cercetării și realizării unor astfel de proiecte.

 

Competente specifice: Expertiza in gama relativ diversa de specializari de interes general actual ale sistemelor informationale geografice. In cele ce urmeaza sunt prezentate principalele competente specifice, oferite de cursurile programei de master Sisteme Informationale Geografice:

- Aprofundari in tehnologia informatiei:

- Crearea abilităţilor de a utiliza metodele statisticii in diverse aplicaţii ale ştiinţei computaţionale

- Capacitatea de a intelege modalitatile de proiectare, de implementare si de folosire a sistemelor informationale geografice

-  Crearea competentelor de a identifica şi analiza probleme specifice ale sistemelor de prelucrarea şi analiza imaginilor şi de a elabora strategii pentru soluţionarea acestora; posibilitatea de utiliza şi proiecta sisteme de prelucrare şi analiză a datelor pentru aplicaţii specifice (editare, indexare/căutare, etc);


 © Nedelea Alexandru, Ene Marian, Cristian Visan 2013