Home - Structura organizatorica - Conducere

 

CONDUCEREA FACULTĂȚII

 

 Este reprezentată de:

- Decan: Prof. univ. dr. Alexandru NEDELEA

- Prodecan: Prof. univ. dr. Georgeta BANDOC

- Prodecan: Conf. univ. dr. Ionuț SĂVULESCU

- Prodecan: Lect. univ. dr. Mioara CLIUS 

 

1.  Responsabilităţi

2. Program audiențe 2019-2020 - semestrul II

 

DEPARTAMENTELE FACULTĂȚII

Grupează disciplinele geografice, în principal pe baza unor criterii ţinând de înrudirea şi interdependenţa dintre procesele şi fenomenele care constituie obiectele lor de studiu; fiecare dintre acestea fiind conduse de câte un director de Departament.

DEPARTAMENTUL DE GEOMORFOLOGIE-PEDOLOGIE-GEOMATICĂ

DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE UMANĂ ŞI ECONOMICĂ

DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE REGIONALĂ ŞI MEDIU

DEPARTAMENTUL DE METEOROLOGIE-HIDROLOGIE

 

CONSILIUL PROFESORAL

Este format din 29 de membri: 21 cadre didactice și  8 studenţi

Departamentul de Geomorfologie-Pedologie-Geomatică:

Prof. univ. dr. Laura COMĂNESCU

Prof. univ.dr. Alexandru NEDELEA

Prof. univ.dr. Iuliana ARMAȘ

Prof. univ.dr. Bogdan MIHAI

Conf. univ. dr. Marian ENE

Conf. univ.dr. Ionuț SĂVULESCU

Conf. univ. dr. Razvan OPREA

 

Departamentul Geografie Umană și Economică:

Prof. univ.dr. Liliana DUMITRACHE

Conf. dr. Daniela DUMBRĂVEANU

Conf. univ. dr. Daniela ZAMFIR

Conf. univ. dr. Bogdan SUDITU

Conf. univ. dr. Aurel GHEORGHILAȘ

Lect. univ. dr. Gabriel SIMION

 

Departamentul de Geografie Regională și Mediu:

Prof. univ. dr. Cristian IOJĂ

Conf. univ. dr. Mihai NIŢĂ

Conf. univ. dr. Iuliana VIJULIE

Lect. univ. dr. Mioara CLIUS

 

Departamentul Meteorologie-Hidrologie:

Prof. univ. dr. Georgeta BANDOC

Conf. univ. dr. Adrian TIȘCOVSCHI

Conf. univ. dr. Daniel DIACONU

Lect. univ. dr. Dana CONSTANTIN

 

Secretar șef: Alexandrina REZAEI 

 

Studenți reprezentanți: 

Anul I: Petre Angelo Andi (angeloandi00@gmail.com)

Anul II: Mirea Ioana Alexandra (amirea290@gmail.com)

Anul III: Neacșa Gabriela Florina (neacsagabriela@yahoo.com)

Master anul I: Radu Andrei Cristian (raduandrei1240@gmail.com)

Master anul II: Cazacu Ioana Cristiana (ioana.cristiana.c3@gmail.com)

Doctorat : Voicu Alexandru (alexandru.voicu94@yahoo.com)

Consilier Calitatea Învăţământului: Sandu Emilian Nicolae (emisandu97@yahoo.com)

Consilierul Studenţilor: Giorgi Daiana Elena (giorgidaiana@yahoo.com)

 

MEMBRII SENATULUI UNIVERSITĂȚII

Prof. univ. dr. Laura COMĂNESCU

Prof. univ.dr. Liliana DUMITRACHE

Prof. univ.dr. Alexandru NEDELEA

Conf. univ. dr. Daniel DIACONU

Conf. univ. dr. Mihai NIŢĂ

Conf. univ. dr. Bogdan SUDITU

Student Anul III, Geografia Turismului: Giorgi Daiana Elena

Student Anul III, Geografie: Neacșa Gabriela Florina

 

FACULTATEA DE GEOGRAFIE are în prezent peste 2000 de studenţi şi 83 de cadre didactice și cercetători, la care se adaugă un colectiv de 8 membri ai Secretariatului, 15 referenţi şi membri ai seviciului administrativ de la staţiunile de cercetări geografice din Orşova (judeţul Mehedinti) şi Sfântu-Gheorghe (judeţul Tulcea).