Home - Structură organizatorică - Geografie Umană și Econimică

 

DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE UMANĂ ȘI ECONOMICĂ

 

Director de departament:

Prof. dr. DUMITRACHE LILIANA

Membri departamentului:

Prof. dr. IANOȘ IOAN

Prof. dr. BRAGHINĂ CRISTIAN

Prof. dr. TALÂNGA CRISTIAN

Prof. dr. MATEI ELENA

Conf. dr. COSTACHIE SILVIU

Conf. dr. DUMBRAVEANU DANIELA

Conf. dr. PEPTENATU DANIEL

Conf. dr.  ZAMFIR DANIELA

Conf. dr. GHEORGHILAȘ AUREL

Conf. dr. SUDITU BOGDAN

Conf. dr. NAE MIRELA

Conf. dr. CERCLEUX ANDREEA-LORETA

Conf. dr. DRĂGHICI CRISTIAN

Lect. dr. TEODORESCU CAMELIA

Lect. dr. PREDA MIHAELA

Lect. dr. BOGAN ELENA

Lect. dr. SIMION GABRIEL

Lect dr. DINCĂ ANA

Lect. dr. PINTILII RADU

Lect. dr. STOICA VALENTINA

Asist. dr. ROANGHEȘ-MUREANU ANA

Asit. dr. MERCIU CRISTINA

Asist. dr. TALOȘ ANA-MARIA

Asist. dr. TUDORICU ANCA

 

În 1920, ia fiinta Catedra de Geografie, Antropogeografie si Etnografie, condusa de prof. Simion Mehedinti, prin scindarea în doua a Catedrei de Geografie Generala din cadrul Facultatii de Litere si Filosofie a Universitatii din Bucuresti, la conducerea careia a fost tot prof. Simion Mehedinti, din 1900. În 1939, odata cu retragerea la pensie a prof. Simion Mehedinti, conducerea Catedrei de Geografie, Antropogeografie si Etnografie revine lui Constantin Bratescu (1882-1945), care între anii 1924-1938, activase la Universitatea din Cernauti. Legea din 4 noiembrie 1938 aduce modificari importante în structura organizatorica a Universitatii din Bucuresti, prin includerea catedrei în discutie în cadrul Facultatii de Stiinte si schimbarea denumirii sale în Catedra de Geografie Generala si Umana (sub conducerea lui C. Bratescu). În 1990, catedra dobândeste denumirea actuala.

În departament îsi desfasoara activitatea un numar de 19 cadre didactice, din care 3 profesori doctori, 7 conferentiari doctori, 3 lectori doctori, 4 asistenti si 2 preparatori, precum si 1 referent si 1 cartograf. Trei dintre profesori sunt conducatori de doctorat, 10 membri ai departamentului au titlul de Doctor în Geografie, iar ceilalti 6 membri ai departamentului sunt doctoranzi în diferite faze ale elaborarii tezei de doctorat.

Activitatea didactica urmareste pregatirea superioara a tuturor studentilor din domeniul Geografie,  prin cursuri si seminarii sau lucrari practice de Geografie economica mondiala, Geografia populatiei si asezarilor, Geografia economica a României. De asemenea, asigura predarea disciplinelor optionale aferente directiilor de specializare: Geografia turismului si Planificare teritoriala, pentru domeniul Geografie, cum ar fi: Geografie sociala, Geografie culturala, Geopolitica, Geografia turismului, Etnografie, Ecoturism, turism rural, Dezvoltare economica durabila etc. Totodata, membrii departamentului asigura si predarea disciplinelor de specialitate la formele de Învatamânt cu Frecventa Redusa (FR),  specializarea Geografie, si Geografia Turismului, si Învatamânt Deschis la Distanta (ID), specializarea Geografie si Geografia turismului.

De asemenea, Departamentul de Geografie umana si Economica asigura si pregatirea postuniversitara prin masteratul de „Modelarea sistemelor urbane si rurale” si „Managementul resurselor turistice”, precum si pregatirea doctorala în Geografia turismului, Planificare teritoriala, Demografie, Urbanizare, Dezvoltare agricola etc., cei 6 profesori-conducatori de doctorat (3 profesori titulari, 2 profesori asociati si 2 profesori consultanti) îndrumând pregatirea si activitatea doctorala a unui numar de peste 65 de doctoranzi.

Departamentul organizeaza anual o aplicatie practica în Mramures si nordul Moldovei, sau în Muntii Banatului si realizeaza practica de vara a studentilor la centrul de studii de la drobeta Turnu Severin, aflata sub îndrumarea departamentului.

Activitatea stiintifica este axata pe probleme de Populatie, Modele urbane, Asezari umane, Dezvoltare durabila, Calitatea vietii etc. Printre numeroasele contracte de cercetare aflate în derulare în prezent (10), se cuvin mentionate:„Modele cartografice utilizate pentru Atlasul Mediului”, „Dimensiunea economica sisocio-culturala a calitatii vietii in spatiul rural subcarpatic romanesc”, „Dimensiuni actuale ale procesului de tertiarizare in orasele Romaniei”, „Diferentieri geografice în dinamica satelor românesti contemporane”, „Impactul procesului  de privatizare din agricultura Romaniei”. Un rol foarte important revine însa Centrului interdiciplinar  de  cercetari  avansate asupra dinamicii teritoriale (CICADIT) care are în derulare un proiect de cercetare privind „Planul urbanistic zonal zona metropolitana Bucuresti”, membrii departamentului contribuind semnificativ si la elaborarea unor programe de cercetare cu diversi alti beneficiari, cum ar fi INERGRAPH SRL, privind: PUZ Principalele penetratii rutiere pe autostrada Bucuresti-Brasov; Studiu de marketing socio-urban-CPU Bucuresti; PUZ Principalele penetratii rutiere pe autostrada Bucuresti-Constanta.

Activitatea de cercetare stiintifica se concretizeaza si prin participarea membrilor departamentului la reuniuni stiintifice din tara si strainatate, cum ar fi: Conferintele si simpozioanele anuale si bienale de la Iasi, Timisoara, Craiova, Târgoviste, Bucuresti, Rm. Vâlcea, Oradea;  Conferinta Internationala IGU de la Durban în 2002 si cea de la Glasgow în 2004, sau prin publicarea unui numar de 5 manuale, 20 cursuri universitare, 4 ghiduri si numeroase studii si articole stiintifice.

Prin profesorii si conferentiarii sai, departamentul este reprezentata în diferite organisme de conducere si asociatii profesionale precum: Consiliul Facultatii de Geografie, Senatul Universitatii din Bucuresti, Societatea de Geografie din România, CNCSIS, CNEAA, Asociatia Geografilor Umanisti din România, Asociatia de GeopoliticaIon Conea” etc.