Home - Programe de studiu - Școala Docturală Prezentare programe 

 

Director Școala Doctorală:

  • Prof. univ. dr. Cristian BRAGHINĂ

  • Date de contact:

    - Telefon: 021.305.37.00

    - E-mail: cristibraghina@yahoo.com

Prezentarea ciclului III - Studii universitare de DOCTORAT

  • Cu durată de trei ani, asigură nu numai aprofundarea unui domeniu de înaltă specializare, ci şi consacrarea pregătirii în domeniul de interes.

  • Facultatea de Geografie a Universităţii din București organizează studii doctorale în domeniul Stiinţele naturii, specialitatea Geografie; conducatorii de doctorat ai facultăţii îndrumând lucrări de doctorat în variate alte direcţii de aprofundare.

 Conducători de doctorat în domeniul Geografiei:

Legislație:

Diverse: