Home - Programe de studiu - Master Prezentare programe 

 

Prezentare programe masterat

 

- Planuri de învățământ

- Fișele disciplinelor

 

Ciclul II – Studiile universitare de MASTERAT

Cu o durata de doi ani, corespund unui numar de 120 credite transferabile. Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat este condiţionată de obţinerea diplomei acordate dupa finalizarea studiilor universitare de licenţă.

Studiile universitare de masterat asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică şi constituie o baza pregatitoare obligatorie pentru studiile doctorale.

Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureşti organizeaza studii masterale în urmatoarele direcţii de specializare:

 

 Domeniul Geografie:

1.     Managementul resurselor şi activităţiilor turistice

Informaţii (RO)

Informații (EN)

Plan de învăţământ

Plan de învățământ 2016-2018 (RO)

Plan de învățământ 2016-2018 (EN)

Curriculum

2.     Climatologie şi hidrologie

Informaţii

Plan de învăţământ

Curriculum

3.     Planificare teritorială şi managementul localităţilor urbane şi rurale

Informaţii (RO)

Informații (EN)

Plan de învăţământ

Plan de învățământ 2016-2018 (RO)

Plan de învățământ 2016-2018 (EN)

Curriculum

4.     Geomorfologie şi Cartografie cu Elemente de Cadastru

Informaţii

Plan de învăţământ

Broşură

Curriculum

5.      Geografie Aplicată și Dezvoltare Regională  

Informaţii

Plan de învăţământ

Broșură

Curriculum

6.    Gestiunea spaţiului turistic și servicii de ospitalitate

Informaţii (RO)

Informații (EN)

Plan de învăţământ

Plan de învățământ 2016-2018 (RO)

Plan de învățământ 2016-2018 (EN)

Curriculum

7.     Sisteme Informaţionale Geografice

Informaţii

Plan de învăţământ

Broșură

Curriculum

 8. Managementul dezastrelor

Informații (RO)

Informații (EN)

Plan de învățământ

Plan de învățământ (EN)

Site

 9. Geodemografie și vulnerabilități socio-teritoriale

Informații (RO)

Informații (EN)

Plan de învățământ

Plan de învățământ 2016-2018 (RO)

Plan de învățământ 2016-2018 (EN)

Curriculum

10. Master interdisciplinar: Dezvoltare teritorială inteligentă

Informații (RO)

Informații (EN)

Plan de învățământ

Plan de învățământ 2016-2018 (RO)

Plan de învățământ 2016-2018 (EN)

Curriculum

 

Domeniul Ştiinţa Mediului:

 1.  Sţiinta mediului – Evaluarea integrată a stării mediului

Informații

Plan de învăţământ

Curriculum

 

 Studiile la ciclul II – Master – se vor finaliza cu obţinerea DIPLOMEI DE MASTER,ce confera absolventului o pregatire profesională superioară recunoscută de piaţa muncii româneşti şi europene, dar si dreptul de a continua cu studiile doctorale.